سال تحصیلی 94-93 دبستان حضرت امیر مدرسه راهنمایی حضرت امیر سایت ابتدایی مجتمع غیر دولتی حضرت امیر گروه پرورشی ، گروه هنر مجتمع غیر دولتی حضرت امیر با جدید ترین امکانات ورود به سیستم مدیریت پیش ثبت نام ورود به بخش آزمون های آنلاین